Jste zde

kultura

Spor o Napoleonskou expozici ukončen

Autor: 
Inregion
Datum zveřejnění: 
Středa, Červenec 8, 2020 - 21:00

Po sedmi letech skončil spor o Napoleonskou expozici ve Slavkově u Brna. Ta byla ve Slavkově u Brna instalována v letech 2012-2013 a otevřena v letech 2013-2019. Sedmiletý spor se týkal autorských práv k expozici a skončil před Vrchním soudem v Olomouci. Ten vyhověl žalobcům ve všech bodech. Město Slavkov u Brna se tak musí autorům libreta expozice, Jakubu Samkovi a Vladimíru Kočanovi, omluvit za porušení jejich autorských práv a zaplatit jim zadostiučinění a náhradu nákladů řízení. Důvodem sporu byla nespokojenost autorů libreta s úrovní zpracování expozice v realizační fázi stavební firmou SKR Stav. Autorům expozice údajně nebyl umožněn efektivní autorský dozor a poté jim údajně byly neúplné prvky expozice představeny až po mnoha naléháních pozdě, přičemž jejich připomínky byly ignorovány. Realizace expozice, podle autorů, probíhala nestandardně a byla prováděna nekompetentním týmem.

Staronovým děkanem Divadelní fakulty brněnské JAMU je Petr Francán

Autor: 
Inregion
Datum zveřejnění: 
Čtvrtek, Červen 4, 2020 - 19:30

Akademický senát Divadelní fakulty JAMU na svém zasedání počátkem tohoto týdne zvolil znovu do funkce děkana Petra Francána.  Francána senátoři zvolili jako hlavu fakulty na druhé období a to od 16. října tohoto roku do 15. října 2024. Volba se uskutečnila ve školním Divadle na Orlí. O volbě informovalo vedení školy na webu. 

Organizátoři festivalu Pražské jaro vrátí divákům vstupné

Autor: 
Inregion
Datum zveřejnění: 
Neděle, Duben 5, 2020 - 19:45

Všem držitelům vstupenek bude vstupné vráceno v plné výši. Přesný postup festival oznámí v druhé polovině dubna. „Stejně jako jiné kulturní subjekty závislé na prodeji vstupenek necháme na zvážení posluchačů možnost darovat část vráceného vstupného Pražskému jaru – jako podporu realizace alternativního programu, který bude dostupný zdarma, a na festivalové projekty budoucí,“ uvedl ředitel festivalu Roman Bělor. 

Diváci, kteří vstupenky zakoupili on-line, obdrží v týdnu od 27. dubna 2020 e-mail s podrobnými informacemi, jak bude refundace vstupného probíhat.

Diváci, kteří zakoupili vstupenky na koncerty Pražského jara v pokladně, naleznou od 27. dubna 2020 na webové stránce festival.cz formulář se žádostí o refundaci vstupného. Žádosti o vrácení vstupného bude touto formou přijímáno do 30. června 2020.

Autor: 
TISKOVÁ ZPRÁVA
Datum zveřejnění: 
Pondělí, Březen 30, 2020 - 19:30
Jan Přeučil

Nemůžeme na chatu, tak budeme na chatu. Tato slovní hříčka vystihuje projekt, který propojí seniory s osobnostmi z řad umělců, sportovců, lékařů či vědců. Cílem iniciativy, kterou organizuje obecně prospěšná společnost GENERACE i60, je odpoutat pozornost od negativních zpráv a nabídnout seniorům možnost povídat si s lidmi, které znají jen z médií.

Muzeum města Brna uzavřelo hrad Špilberk a vilu Tugendhat

Autor: 
Inregion
Datum zveřejnění: 
Pondělí, Březen 16, 2020 - 16:00

Od 12. 3. 2020 byla pro veřejnost uzavřena vila Tugendhat i se zahradou a také celý areál hradu Špilberku.

Kvůli opatření budou přesunuty plánované výstavy na jiné termíny dle našich časových a prostorových možností a dle aktuální situace ohledně šíření koronaviru.

  • Výstava „Arina Dähnick: The Mies Project“ na vile Tugendhat měla trvat od 11. 3. do 3. 5. a vzhledem k plánu výstav nebude možné ji posunout či prodloužit.
  • Výstava „Obnovená brněnská synagoga ve fotografiích Libora Teplého“ na hradě Špilberku měla trvat od 12. 3. do 24. 4. Bude otevřena v jiném termínu.
  • Výstava „Jiří Bielecki: Vznášet se a chvět v siločarách přitažlivosti“ na hradě Špilberku měla trvat od 19. 3. do 31. 5. Tisková konference plánovaná na 18. 3. se ruší. Výstava bude otevřena podle situace v jiném termínu.
  •  Slavnostní otevření nové stálé expozice lapidária s názvem „Chrám kamene“ v opravených vodojemech na Špilberku plánované na 1. 4. a zahájení návštěvnického provozu plánované od 2. 4. se s ohledem na nouzový stav ruší.
  • Lapidárium ve vodojemech bude otevřeno v jiném termínu

·Čas při uzavření obou památek se bude Muzeum města Brna snažit efektivně využít. Na vile Tugendhat budou probíhat sanitární práce, které za běžných okolností vyžadují pauzu v provozu. Na hradě Špilberku bude dokončeno stěhování restaurátorských dílen a pokladny kasemat, plánuje se rovněž generální úklid ve stálých expozicích i v depozitářích.

Autor: 
Emil Skoták
Datum zveřejnění: 
Čtvrtek, Prosinec 19, 2019 - 23:30
Sbor Lumír

BRNO: Pěvecký sbor Lumír, coby nejstarší sbor na Moravě, slaví letos 155.výročí vzniku (zal.1864). Každoročně pořádá sérii vánočních koncertů, z nichž nejvýznamnější se letos konal ve středu, 18.12. v Sále konventu milosrdných bratří v Brně.

Stránky

Subscribe to kultura