Jste zde

GDPR a podmínky užití serveru inregion.cz

Ochrana osobních údajů

Inregion.cz zaručuje všem čtenářům svých publikací ochranu osobních údajů, které jí poskytnou. Inregion.cz nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou (například při vkládání názorů v debatních skupinách, při elektronické, tištěné, ale i jiné korespondenci, registracích do soutěží atd.)

Materiály, nevyžádané redakcí (například rukopisy, videa, fotografie, kresby, a další) se nevracejí. Zasláním materiálů do redakce souhlasíte s tím, že mohou být zveřejněny, a to i opakovaně, na serveru inregion.cz, mohou být redakčně upraveny a kráceny a nebudou vám vráceny. Nárok na honorář vzniká pouze po výslovné a písemné dohodě s redakcí. 

Inregion.cz nenese právní odpovědnost za inzerci a názory třetích stran.

Redakce inregion.cz nezveřejní příspěvky odporující etickým a právním zásadám. Tedy příspěvky lživé, nenávistné (a to i takové, které nenávist propagují). Provozovatel serveru inregion.cz si vyhrazuje nezveřejnit příspěvky, které:

• jakýmkoliv způsobem porušují zákony a jiné právní předpisy ČR a EU
• urážejí, pomlouvají či vyhrožují komukoli násilím;
• podněcují nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti;
• vyjadřují se vulgárně nebo obscénně, včetně vytečkovaných (vyhvězdičkovaných) výrazů či vulgarit opisem;
• uveřejňují neveřejné údaje o identitě ostatních (např. telefon, zaměstnání);
• uveřejňují osobní údaje jiných fyzických osob, k jejichž uveřejnění nezískal od těchto osob souhlas
• jsou anonymní, nebo se jejich pisatel vydává za jinou osobu;
• používají fotografii/e, která/é jakýmkoliv způsobem porušuje/í zákony a jiné právní předpisy ČR, odporuje/í dobrým mravům nebo jde fotografii/e, která/é není/nejsou ze strany Uživatele užívána v souladu s autorským právem;
• vystupují pod falešnou identitou (nepravým jménem a příjmením);
• užívají nadměrné množství znaků, jako jsou např. vykřičníky a otazníky či nadměrné množství emotikonů;
• příspěvky psané zcela, nebo z větší části verzálkami (velkými písmeny);
• slouží, nebo by mohly sloužit k šíření reklamy a spamu
• šíří, nebo mohou šířít konspirační narativy a dezinformace;
• schvalují, popírají či ospravedlňují trestný čin genocidy;
• obsahují odkazy na stránky porušující českou legislativu a weby se sporným či konspiračním obsahem, které jsou například vedeny na seznamu NFNZ či iniciativ Nelež a Konspiratori.sk, není dovoleno ani vkládat převzaté texty z těchto stránek;
• obsahují urážky, vulgarizmy a další neetické prvky

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu inregion.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách (inregion.cz) a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.

Bez výslovného a písemného souhlasu nelze materiály publikované serverem inregion.cz dále publikovat. Obsah serveru inregion.cz je chráněn autorským právem.

© 2013 - 2023, inregion.cz, Šárka Konečná, IČ: 76212858, DIČ: CZ7956283797